Koncernen

Vi är en del av Sparc Group sedan 2022. Sparc Group är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.

Med fokus på människan

Det är i mötet mellan människor – företagare, medarbetare, samarbetspartners och våra kunder – som det händer. Det är där gnistan tänds.

Vår största drivkraft är att skapa mervärde. Vi vet att kunderna frågar efter enkla, smarta helhetslösningar. Vi vet att det finns starka entreprenörsdrivna bolag som vill vidare, som vill mer. Vi vet att ensam inte är stark.

Läs mer på www.sparcgroup.se

© Dataklimat i Sverige AB, Org.nr 556941-7131