Våra tjänster

Vi designar och installerar lösningar för kraftförsörjning, klimat och driftlarm.

Klimat och kyla

Vi utför service och underhåll på klimatutrustningen av din anläggning. Exempel på sådan utrustning är klimataggregat, vätskekylare och utrustning med frikyla eller återvinning. Vi ser över din anläggning regelbundet för att kontrollera att klimatutrustningen fungerar som den ska. Vi utför energianalys för att effektivisera klimatutrustningens energianvändning. Vi utför reparationer, byten och annat underhåll av klimatutrustningen vid behov. Vi finns här för att utföra akuta åtgärder om det kommer driftlarm från anläggningen.

Kraftförsörjning

Vi utför service och underhåll på kraftförsörjningsutrustningen i din anläggning. Exempel på sådan utrustning är reservkraftsutrustning, UPS och likriktare. Vi ser också över din anläggning regelbundet och kontrollerar att kraftförsörjningsutrustningen fungerar som den ska. Utöver det utför vi reparationer, byten och underhåll av kraftförsörjningsutrustningen vid behov samt utför akuta åtgärder om det kommer driftlarm från anläggningen.

Driftlarm

Vi utför service och underhåll på driftlarm i anläggningar för att du ska kunna lita på att du får varningar om det uppstår problem med din känsliga IT-utrustning. Vi ser även över din anläggning regelbundet för att kontrollera att alla driftlarm fungerar som det ska. Vi utför reparationer, byten och annat underhåll av driftlarm vid behov.

Övriga servicetjänster

Vi utför även service och underhåll av annan viktig utrustning i din anläggning, till exempel brandvarningsutrustning och släckningsutrustning. Vi kan också hjälpa till med städtjänster i känsliga IT-miljöer.